Peacekeepers 3 Briefing

Post Reply
User avatar
ElSanchoPancho
Posts: 79
Joined: 2019-12-04 19:32

Flights: 58 (137hs)
Specialized in: ATC / AWACSGildia Pilot

EC 1/15 Pilot

3ES Commanding Officer

GM Executive Officer

Po ostatnich sukcesach udało się zająć większość miast na zachodzie wyspy Jednak dalej trwają tam walki z jednostkami pancernymi wroga.Wschód wyspy cały czas pozostaje pod kontrolą jednostek wroga jednak z naszych informacji wyniki ze mają oni tylko siłę żywą.Wczoraj nasze jednostki wyruszyły do miasta LePort w celu odbicia go z rąk wroga myśleli że walka będzie prosta jednak do tej pory walczą z niedobitkami.kończą im się zapasy leków i jedzenia więc dowództwo wysyła nas w celu dostarczenia im niezbędnych zapasów oraz ewentualnej pomocy z opanowaniem miasta.

Posiadamy następujące pojazdy:
M1117 ASV - Bojowy wóz piechoty
M1085A1P2B (CBPS) - Pojazd z zapasami
HMMWV z granatnikiem Mk19
2xHMMWV z Działkiem M2
2xTumak 2 z Działkiem WKM
1xAH-6M Little Bird


Zespoły wyglądają nastepująco

Alpha - Polskie siły pokojowe:
Squad Leader
Team Leader
Medic
Machinegunner (UKM)
Asst. Machinegunner (UKM)
Rifleman
Rifleman
Autorifleman

Bravo-Siły pokojowe USA
Team Leader
Combat Medic
Rifleman (M16)
Rifleman (M16)
Rifleman

Charlie-Super 1-1-Siły pokojowe USA
Helicopter Pilot
Helicopter Pilot

Mirage 2000C najlepszy
Post Reply