[2022-05-19] Poważny incydent podczas lądowania w trakcie Operation Fuller.

Moderator: Instruktor

Post Reply
User avatar
ags
Moderator
Posts: 165
Joined: 2019-08-23 01:45

Flights: 131 (310hs)
Specialized in: F/A-18CGildia Marshaller

Typ zdarzenia:
controlled flight into terrain, zderzenie z wodą, nieprawidłowe manewry w stacku.

Uczestnicy zdarzenia:
Snake 31, F/A-18C, CO VFA-313, z bieżącymi wirtualnymi uprawnieniami pilota pokładowego, poświadczonymi przez egzaminatora Wikary. 387 godzin na typie, w tym 11 lotów HRP w roku kalendarzowym 2022.
Snake 32, F/A-18C, pilot VFA-418, z bieżącymi wirtualnymi uprawnieniami pilota pokładowego, poświadczonymi przez egzaminatora Hancer. 318 godzin na typie, w tym 14 lotów HRP w roku kalendarzowym 2022.
Hornet 11, F/A-18C, pilot VFA-313, z bieżącymi wirtualnymi uprawnieniami pilota pokładowego, poświadczonymi przez egzaminatora Wróblowaty. 158 godzin na typie, w tym 7 lotów HRP w roku kalendarzowym 2022.

Warunki: dzień, VMC
Faza lotu: powrót.

tl;dr:
Snake 32, po bolterze, bez wzglądu na parę maszyn wykonujących break, wrócił do patternu. Nie panując nad maszyną uniknął zderzenia z taflą wody, następnie kontynuował podejście do lądowania o dużej dynamice prędkości poziomej. Oba podejścia ocenione przez LSO jako "cut pass".
Snake 31 oraz Hornet 11 występują jako pasywni uczestnicy zdarzenia.

Opis zdarzenia:
Po samodzielnym podejściu do lotniskowca, Snake 32 wykonał break (w lewo), w przedziale 790-840ft AGL, zwalniając do <200KIAS. Na downwindzie zaobserwowano wznoszenie do 900ft, po którym następuje zakręt w stronę lotniskowca. W punkcie 90 wysokość to ok 630ft AGL.
Dystans “in the groove” wydłużony (1.2nm), podejście niskie i płaskie, skorygowane, przyziemienie w pokład z prędkością 1000fpm.
Materiał video z kokpitu pokazuje operatora odwracającego po przyziemieniu głowę w prawo, z polem widzenia skupionym na kiosk i linach.
Hak maszyny samolotu Snake 32 nie złapał liny, operator nie mając świadomości sytuacyjnej innych lądujących zainicjował zakręt na 200ft AGL.
Na dostępnym nagraniu wyraźnie widoczna jest sylwetka samolotów Snake 31 i Hornet 11.
W takiej sytuacji Snake 32 powinien kontynuować lot na wprost na wysokości 600ft AGL.
Po mniej więcej 70 stopniach zakrętu Snake 32 wypuścił 2x2 flary i kontynuował zakręt, inicjując zniżanie do 260ft, które następnie skontrował, wszedł na 310ft, po czym rozpoczął niekontrolowane zniżanie do wysokości 20ft. Maksymalna wartość zaobserwowanej prędkości pionowej wyniosła -3000fpm.
Pokładowy rejestrator dźwięku zarejestrował okrzyk operatora “NIE”, stanowiący dobitne podsumowanie zaistniałej sytuacji.
Następnie wzniósł się na wysokość >800ft i kontynuował podejście, zachowując 2k ft odległości za Snake 31. Snake 31 zdecydował się przerwać podejście, co stworzyło dla Snake 32 możliwość lądowania, z której skorzystał.

Nie zostały nagrane komunikaty operatora Snake 32 dotyczące problemów z maszyną oraz nietypowego położenia względem samolotu lądującego przed nim.

Czynniki towarzyszące:
Przepustnica samolot Snake 32 wykazała błędne działanie.
HSI skonfigurowane było na AMPCD zamiast MFD, co zmuszało operatora Snake 32 do częstego lotu z wzrokiem skupionym w dole kokpitu, co przyczyniło się do niskiej świadomości sytuacyjnej wokół lotniskowca.
Operator Snake 32 przyznał się do momentalnej utraty świadomości sytuacyjnej podczas lotu ("przysnęło mi się").
Nie jest jasne, dlaczego lot Snake 3 został rozdzielony..

Rekomendacje:
Operator Snake 32, w przypadku złego samopoczucia, powinien zgłosić niemożność wykonania lotu.
Operator Snake 32 powinien, w przypadku problemów technicznych z zachowaniem stabilnego toru lotu oraz problemów z zachowaniem poziomu uwagi, zdecydować się na lądowanie na dostępnym lotnisku zapasowym, oraz powiadomić o problemach odpowiednie służby..
Operator Snake 32 powinien wdrożyć rekomendowane ustawienia przyrządów w kokpicie. Sugerowane: na prawym lub lewym MFD, tryb HSI, 10nm, ustawiony kurs BRC.
Operator Snake 32 powinien skutecznie zaznajomić się z postępowaniem w przypadku boltera: wznoszenie do 600 ft na kursie BRC. Po ustabilizowaniu wysokości, upewnić się, że zachowana zostanie minimalna separacja z potencjalnymi innymi samolotami w patternie. Dopiero po wykonaniu tych czynności, wykonanie skoordynowanego zakrętu w lewo w pattern.
Operator Snake 32 powinien oduczyć się natychmiastowego odwracania głowy w celu potwierdzenia złapania liny.

Materiały:
Nagranie z kokpitu: Twitch
Nagranie rejestratora ACMI: https://dedi.gildia.org/dcs_acmi/Tacvie ... R.zip.acmi
Wybrane wycinki z TacView:
Statystyki wydarzenia: gildia/event?mid=1810

Post Reply