Wymagania techniczne

Regulamin, wymagania techniczne - forum otwarte dla wszystkich
Locked
User avatar
VladMordock
Posts: 2268
Joined: 2017-09-26 23:45

Flights: 79 (192hs)
Specialized in: ATC / AWACSGildia Rentier

W celu dołączenia do naszych rozgrywek należy posiadać następujące oprogramowanie (spis w tym poście jest aktualizowany):

Wszyscy Piloci ATC/GCI (opcjonalne, dla zainteresowanych)
 • LotATC Client (kilka współdzielonych, grupowych licencji są dostępnych na naszym serwerze - wystarczy się podłączyć, dodatkowe informacje na naszym wiki) https://www.lotatc.com/download.html
Serwery gry oraz DCS-SimpleRadio Standalone (SRS) Dodatkowa uwaga dla wszystkich:
Podczas większości naszych misji jest potrzeba korzystania z przynajmniej dwóch kanałów radia równocześnie. Prosimy zapoznaj się z dokumentacją DCS Radio Standalone, sprawdź Twoje ustawienia oraz/lub przypisz klawisze przed planowaną godziną rozpoczęcia misji (zawsze zapraszamy na nasz TS, osoby przebywające na kanałach DCS na pewno pomogą Ci w konfiguracji). Instrukcja konfiguracji: https://wiki.gildia.org/dcs/srs .

Unikniemy w ten sposób sytuacji, w której kilkanaście osób czeka, aż 1-2 osoby poprawnie skonfigurują radio.

User avatar
VladMordock
Posts: 2268
Joined: 2017-09-26 23:45

Flights: 79 (192hs)
Specialized in: ATC / AWACSGildia Rentier

Dla dociekliwych, obecnie uruchomiony na serwerze profil LotATC:

Code: Select all

return {
  -- Name displayed in DCS
  profilename = 'Custom',

  --------------------------------------------------------
  -- You can insert any values available in config.lua, it will be override by this file
  -- Ex: blue_password = "mynewbluepassword"
  --------------------------------------------------------

  -- Show datas 
  showdatas = false,

  -- Show all sams
  showsams = true,

  -- Filter low speed aircrafts/helicopters
  speedfilter = true,

  -- Radar mode
  -- 0 = See all, no radaar
  -- 1 = Cylinder model, no altitude management 
  -- 2 = Sphere model, radar are full sphere
  -- 3 = Conic model, radar are sphere but have some blind cone (cone are defined in DCS)
  radar = 3,

  -- Use relief computation
  relieffilter = true,

  -- Automatically set type of contacts
  -- 0 = for all contacts
  -- 1 = only for friends
  -- 2 = only for friends Awacs
  -- 3 = disable
  automatictype = 2,

  -- Allows approach on airports
  -- 0 = No approach
  -- 1 = Only coalition airport can have approach
  -- 2 = All airports can have approach
  approachallairports = 1,


  -- Force the use of the player name
  forceplayername = true,

  -- Use neutral coalition for all unknown contact
  neutralcoalitionbydefault = false,

  -- Use callsign instead of group name
  -- 0 = Do not use callsign
  -- 1 = Use callsign for all units except humans
  -- 2 = Always use callsign for all units including humans
  usecallsign = 1,
}


Kontakt z administracją (Marshallers) via contactadmin.
Dodawanie odznaczeń do profilu viewtopic.php?p=2106#p2106 .
Locked