Strona 2 z 2

Re: Wymagania techniczne

: 2018-10-04 23:37
autor: VladMordock

Re: Wymagania techniczne

: 2018-11-05 22:23
autor: VladMordock
Update: Lot ATC zaktualizowany do 1.1.1 (stabilna) https://www.lotatc.com/download.html , zalecam update klientów

Re: Wymagania techniczne

: 2018-12-04 01:50
autor: VladMordock