Modyfikacje do F-16C

Wszelkie tematy związane z dodatkowymi modyfikacjami do DCS oraz malowaniami modeli - forum otwarte dla wszystkich
Post Reply
User avatar
Hancer
Moderator
Posts: 1032
Joined: 2018-09-07 17:18
Contact:

Flights: 146 (338hs)
Specialized in: A-10CGildia Marshaller

304-VBW Wing Commander

KOLOR HUD

Edytujemy plik / DCS World Open Beta / Mods / aircraft / F16C / Cockpit / Scripts / material.lua - edytorem do LUA np. Notepad ++ lub Brackets
Zmieniamy wpis w linijce:
26 materials["HUD"] = {2, 255, 20, 200}

Kolory można ustawić na tej stronie: http://www.kurshtml.edu.pl/generatory/kolory.html
W tym wypadku podstawowy kolor to 2, 255, 20 - czyli zielony, liczba 200 reprezentuję przeźroczystość koloru, liczby od 0-255 przy czym 255 to pełny kolor.
Ja ustawiłem kolor {183, 162, 43,200} co daje:
Image

User avatar
Hancer
Moderator
Posts: 1032
Joined: 2018-09-07 17:18
Contact:

Flights: 146 (338hs)
Specialized in: A-10CGildia Marshaller

304-VBW Wing Commander

CMDS

W przypadku chęci zmiany programu do chaff / flare.
Edytujecie plik / DCS World Open Beta / Mods / aircraft / F16C / Cockpit / Scripts / EWS / CMDS / device / CMDS_ALE47.lua
Po kolei mamy programy 'MAN'
Np. program pierwszy manualny:

-- MAN 1
programs[ProgramNames.MAN_1] = {}
programs[ProgramNames.MAN_1]["chaff"] = 1 -- liczba chaff
programs[ProgramNames.MAN_1]["flare"] = 1 -- liczba flar
programs[ProgramNames.MAN_1]["intv"] = 1.0 -- odstęp czasowy
programs[ProgramNames.MAN_1]["cycle"] = 5 -- liczba cykli

Możemy edytować też pozostałe programy czyli 'Man'

UWAGA - pliki ręcznie zmieniane będą zastępowane po każdym update lub repair.

Post Reply