Back to calendar

Gildia : Operation Persian Freedom II

Event details

 
Squadron:
Date and time:
Thu 03-23 20:30 (Subscribe)
Type:
Heavy Role Play [HRP]
Briefing:
Slots:
38/60
Owner:
Report:
None
Server:
dedi.gildia.org [DCS #1] [148.251.187.103:10301]
Duration:
120m
Map:
Archived event, you cannot sign in.

Description

Koalicja państw BLUE rozpoczyna operacje pod pretekstem uniemożliwienia stworzenia Iranowi broni masowego rażenia. Z uwagi na trwające konflikty w Syrii,Iraku,Tajwanie, siły i środki okazują się niewystarczające.

Po przeciwnej stronie związała się koalicja państw pod przywództwem Chin w której skład wchodzi min. Rosja, Iran, Pakistan, Syria, Irak [Read more]
 
 

Server stats

Stats errors coused by cases noted in the group rules shall be rised via contact admin.

 

Flight

Slot

Pilot

Take offs

Landings

AA

AG

INF

AAA

Ships

FF

Status

  CHEVY 3 (RECON/STRIKE) AV-8B Gru1975 1 1 0 0 0 1 0 0 RTB
  CHEVY 3 (RECON/STRIKE) AV-8B Robo 1 1 0 0 0 0 0 0 RTB
  CHEVY 3 (RECON/STRIKE) AV-8B Wielblad 1 1 0 0 0 2 0 0 RTB
  DEVIL 1 (ESCORT) F/A-18C Wikary 1 1 0 0 0 0 0 0 RTB
  DEVIL 1 (ESCORT) F/A-18C Jettax 1 1 0 0 0 0 0 0 RTB
  DEVIL 1 (ESCORT) F/A-18C DarkMnich 1 1 0 0 0 0 0 0 RTB
  DEVIL 1 (ESCORT) F/A-18C Jabuszko 1 1 0 0 0 0 0 0 RTB
  DEVIL 2 (ESCORT) F/A-18C Kisi 1 1 0 0 0 0 0 0 RTB
  DEVIL 2 (ESCORT) F/A-18C Bonqu 1 1 1 0 0 0 0 0 RTB
  DEVIL 2 (ESCORT) F/A-18C Jangus 1 1 0 0 0 0 0 0 RTB
  DEVIL 2 (ESCORT) F/A-18C Eldritch 1 1 0 0 0 0 0 0 RTB
  SNAKE 1 (ANTI-SHIP) F/A-18C Wroblowaty 1 1 0 0 0 0 1 0 RTB
  SNAKE 2 (STRIKE) F/A-18C LemonHazeVHS 1 1 0 0 0 0 0 0 RTB
  SNAKE 2 (STRIKE) F/A-18C Tofgre 1 1 0 0 0 0 0 0 RTB
  SNAKE 2 (STRIKE) F/A-18C MaciejPL 1 1 0 0 0 0 0 0 RTB
  COLT 1 UH-1H Pilot Geno 8 8 0 0 0 0 0 0 RTB
  COLT 1 UH-1H Pilot Beskid 7 7 0 0 0 0 0 0 RTB
  ENFIELD 1 F-14A Pilot Barus
Viper
1 1 0 0 7 0 0 0 RTB
  ENFIELD 1 F-14A Pilot lucas
Sancho
1 1 0 0 2 0 0 0 RTB
  ENFIELD 1 F-14A Pilot Lukasz 1 1 0 1 0 0 0 0 RTB
  NINJA 1 F-16C Syd 1 1 0 0 3 2 0 0 RTB
  NINJA 1 F-16C Versor 1 1 0 0 0 0 0 0 RTB
  NINJA 1 F-16C JankeS 1 1 0 0 3 2 0 0 RTB
  NINJA 1 F-16C Akira 1 1 0 0 0 0 0 0 KIA
  UZI 1 Mi-8MTV2 Pilot Orzel 2 2 0 0 0 0 0 0 RTB
  UZI 1 Mi-8MTV2 Pilot Sadow 4 4 0 0 3 0 0 1 RTB
  UZI 1 Mi-8MTV2 Pilot TRUP 2 1 0 0 0 0 0 0 KIA
  UZI 2 Mi-24P Pilot Morphine 1 1 0 0 6 3 0 0 RTB
  UZI 2 Mi-24P Pilot Krzychoo 4 4 0 0 0 0 0 0 RTB
  UZI 2 Mi-24P Pilot Occultuss 2 2 0 0 0 2 0 0 RTB
 

Slots

  Slot Signed Pilot Attendance
  MAGIC (AWACS)
  ATC / AWACS [Leader] User avatar ags Attendance
  DEVIL 1 (ESCORT)
  F/A-18C [Leader] User avatar Wikary Attendance
  F/A-18C User avatar Jettax Attendance
  F/A-18C User avatar DarkMnich Attendance
  F/A-18C User avatar Jabuszko Attendance
  DEVIL 2 (ESCORT)
  F/A-18C [Leader] User avatar Kisi Attendance
  F/A-18C User avatar Bonqu Attendance
  F/A-18C User avatar Jangus Attendance
  F/A-18C User avatar Eldritch Attendance
  SNAKE 1 (ANTI-SHIP)
  F/A-18C [Leader] User avatar Wroblowaty Attendance
  F/A-18C Lukas Attendance
  F/A-18C Free Join us!
  F/A-18C Free Join us!
  SNAKE 2 (STRIKE)
  F/A-18C [Leader] User avatar LemonHazeVHS Attendance
  F/A-18C User avatar Tofgre Attendance
  F/A-18C User avatar MaciejPL Attendance
  F/A-18C Free Join us!
  CHEVY 2 (ESCORT)
  F/A-18C [Leader] Free Join us!
  F/A-18C Free Join us!
  CHEVY 3 (RECON/STRIKE)
  AV-8B [Leader] User avatar Gru1975 Attendance
  AV-8B User avatar Robo Attendance
  AV-8B User avatar Wielblad Attendance
  AV-8B Free Join us!
  FORUD (AWACS)
  ATC / AWACS [Leader] User avatar GesPl Attendance
  ENFIELD 1
  F-14A Pilot [Leader] Free Join us!
  F-14A Pilot User avatar Barus Attendance
  F-14A Pilot User avatar lucas Attendance
  F-14A Pilot User avatar Lukasz Attendance
  F-14A Radar Intercept Officer Free Join us!
  F-14A Radar Intercept Officer User avatar Viper Attendance
  F-14A Radar Intercept Officer User avatar Sancho Attendance
  F-14A Radar Intercept Officer Free Join us!
  NINJA 1
  F-16C [Leader] User avatar Syd Attendance
  F-16C User avatar Versor Attendance
  F-16C User avatar JankeS Attendance
  F-16C Akira Attendance
  FORD 1
  Mirage F1-EE [Leader] User avatar Cichy Absence
  Mirage F1-EE Free Join us!
  Mirage F1-EE Free Join us!
  Mirage F1-EE Free Join us!
  COLT 1
  UH-1H Pilot [Leader] Free Join us!
  UH-1H Pilot User avatar Dante Looking for replacement Attendance
  UH-1H Pilot User avatar Beskid Attendance
  UH-1H Pilot User avatar Geno Attendance
  UH-1H Co-Pilot Free Join us!
  UH-1H Co-Pilot Free Join us!
  UH-1H Co-Pilot Free Join us!
  UH-1H Co-Pilot Free Join us!
  UZI 1
  Mi-8MTV2 Pilot [Leader] User avatar Orzel Attendance
  Mi-8MTV2 Pilot User avatar Sadow Attendance
  Mi-8MTV2 Pilot GromNecropolis Attendance
  Mi-8MTV2 Pilot User avatar TRUP Attendance
  UZI 2
  Mi-24P Pilot [Leader] User avatar Morphine Attendance
  Mi-24P Pilot User avatar Krzychoo Attendance
  Mi-24P Pilot User avatar Occultuss Attendance
  Mi-24P Pilot Free Join us!
  Mi-24P Copilot-gunner Free Join us!
  Mi-24P Copilot-gunner Free Join us!
  Mi-24P Copilot-gunner Free Join us!
  Mi-24P Copilot-gunner Free Join us!

Sign in log

Content
[2023-03-23 17:32] Wroblowaty changed slot F/A-18C [SNAKE 1 (ANTI-SHIP)]
[2023-03-23 16:41] Tofgre changed slot F/A-18C [SNAKE 2 (STRIKE)]
[2023-03-23 16:41] Tofgre replaced Wabina F/A-18C [SNAKE 1 (ANTI-SHIP)]
[2023-03-23 16:28] Wabina started looking for replacement F/A-18C [SNAKE 1 (ANTI-SHIP)]
[2023-03-23 10:16] Wabina replaced Birbant F/A-18C [SNAKE 1 (ANTI-SHIP)]
[2023-03-23 10:16] Birbant started looking for replacement F/A-18C [SNAKE 1 (ANTI-SHIP)]
[2023-03-22 23:30] Dante started looking for replacement UH-1H Pilot [COLT 1]
[2023-03-22 21:53] Syd signed in for this event F-16C [NINJA 1]
[2023-03-22 18:55] Bartek16194 unsigned from this event F-14A Radar Intercept Officer [ENFIELD 1]
[2023-03-22 13:37] Occultuss changed slot Mi-24P Pilot [UZI 2]
[2023-03-22 13:35] Morphine changed slot Mi-24P Pilot [UZI 2]
[2023-03-21 23:52] GromNecropolis signed in for this event Mi-8MTV2 Pilot [UZI 1]
[2023-03-21 23:17] SirTea unsigned from this event Mirage F1-EE [FORD 1]
[2023-03-21 21:56] DarkMnich changed slot F/A-18C [DEVIL 1 (ESCORT)]
[2023-03-21 21:29] Jabuszko changed slot F/A-18C [DEVIL 1 (ESCORT)]
[2023-03-21 21:29] Jabuszko changed slot F/A-18C [DEVIL 1 (ESCORT)]
[2023-03-21 20:21] Stivi unsigned from this event F/A-18C [DEVIL 1 (ESCORT)]
[2023-03-21 18:06] MaciejPL changed slot F/A-18C [SNAKE 2 (STRIKE)]
[2023-03-21 08:16] Jangus changed slot F/A-18C [DEVIL 2 (ESCORT)]
[2023-03-20 22:15] Cat unsigned from this event F/A-18C [CHEVY 2 (ESCORT)]
[2023-03-20 22:15] Cat changed slot F/A-18C [CHEVY 2 (ESCORT)]
[2023-03-20 21:56] Arkusz unsigned from this event F/A-18C [CHEVY 2 (ESCORT)]
[2023-03-20 19:49] Beskid signed in for this event UH-1H Pilot [COLT 1]
[2023-03-20 17:32] Gildu unsigned from this event F/A-18C [DEVIL 2 (ESCORT)]
[2023-03-20 17:32] Mentos unsigned from this event Mi-8MTV2 Pilot [UZI 1]
[2023-03-20 16:29] TRUP signed in for this event Mi-8MTV2 Pilot [UZI 1]
[2023-03-19 19:42] Dante signed in for this event UH-1H Pilot [COLT 1]
[2023-03-18 11:43] Andrut unsigned from this event Mi-24P Pilot [UZI 2]
[2023-03-17 14:12] Jettax signed in for this event F/A-18C [DEVIL 1 (ESCORT)]
[2023-03-17 01:29] Bonfire unsigned from this event F/A-18C [DEVIL 1 (ESCORT)]
[2023-03-17 00:10] ags signed in for this event ATC / AWACS [MAGIC (AWACS)]
[2023-03-17 00:09] Bonfire changed slot F/A-18C [DEVIL 1 (ESCORT)]
[2023-03-17 00:08] ags unsigned from this event F/A-18C [DEVIL 1 (ESCORT)]
[2023-03-16 22:41] Alienzo unsigned from this event F-14A Pilot [ENFIELD 1]
[2023-03-16 20:21] GesPl signed in for this event ATC / AWACS [FORUD (AWACS)]
[2023-03-14 22:42] Versor signed in for this event F-16C [NINJA 1]
[2023-03-14 21:30] JankeS changed slot F-16C [NINJA 1]
[2023-03-14 19:07] Bonfire signed in for this event ATC / AWACS [MAGIC (AWACS)]
[2023-03-14 08:15] Avantar unsigned from this event F-16C [NINJA 1]
[2023-03-10 22:08] Bonfire unsigned from this event UH-1H Pilot [COLT 1]
[2023-03-08 01:49] Bonfire signed in for this event UH-1H Pilot [COLT 1]
[2023-03-07 12:26] Mentos signed in for this event Mi-8MTV2 Pilot [UZI 1]
[2023-03-06 22:39] Jabuszko signed in for this event F/A-18C [SNAKE 2 (STRIKE)]
[2023-03-06 22:06] Tofgre unsigned from this event F/A-18C [SNAKE 2 (STRIKE)]
[2023-03-06 21:09] Birbant signed in for this event F/A-18C [SNAKE 1 (ANTI-SHIP)]
[2023-03-06 21:09] Qba unsigned from this event F/A-18C [SNAKE 1 (ANTI-SHIP)]
[2023-03-06 19:11] JankeS signed in for this event F-16C [NINJA 1]
[2023-03-06 18:45] DarkMnich signed in for this event F/A-18C [SNAKE 2 (STRIKE)]
[2023-03-06 11:18] Maverick unsigned from this event F/A-18C [SNAKE 2 (STRIKE)]
[2023-03-05 23:40] LemonHazeVHS signed in for this event F/A-18C [SNAKE 2 (STRIKE)]
[2023-03-05 22:40] Wielblad signed in for this event AV-8B [CHEVY 3 (RECON/STRIKE)]
[2023-03-05 19:02] ags changed slot F/A-18C [DEVIL 1 (ESCORT)]
[2023-03-05 18:34] Foka unsigned from this event F/A-18C [DEVIL 1 (ESCORT)]
[2023-02-23 21:44] GesPl unsigned from this event ATC / AWACS [MAGIC (AWACS)]
[2023-02-22 21:36] Morphine signed in for this event Mi-24P Pilot [UZI 2]
[2023-02-21 23:44] Sadow signed in for this event Mi-8MTV2 Pilot [UZI 1]
[2023-02-21 00:00] Bartek16194 changed slot F-14A Radar Intercept Officer [ENFIELD 1]
[2023-02-20 23:32] Lukasz signed in for this event F-14A Pilot [ENFIELD 1]
[2023-02-20 15:37] Occultuss signed in for this event Mi-24P Pilot [UZI 2]
[2023-02-20 11:05] Geno signed in for this event UH-1H Pilot [COLT 1]
[2023-02-20 09:21] Alienzo signed in for this event F-14A Pilot [ENFIELD 1]
[2023-02-19 15:59] Viper signed in for this event F-14A Radar Intercept Officer [ENFIELD 1]
[2023-02-19 11:35] Jangus signed in for this event F/A-18C [SNAKE 2 (STRIKE)]
[2023-02-19 08:51] Akira signed in for this event F-16C [NINJA 1]
[2023-02-19 06:36] Krzychoo signed in for this event Mi-24P Pilot [UZI 2]
[2023-02-19 02:03] Arkusz signed in for this event F/A-18C [CHEVY 2 (ESCORT)]
[2023-02-19 01:35] Cat signed in for this event F/A-18C [CHEVY 2 (ESCORT)]
[2023-02-19 01:25] Andrut signed in for this event Mi-24P Pilot [UZI 2]
[2023-02-18 23:54] Robo signed in for this event AV-8B [CHEVY 3 (RECON/STRIKE)]
[2023-02-18 23:35] Gru1975 signed in for this event AV-8B [CHEVY 3 (RECON/STRIKE)]
[2023-02-18 23:29] Eldritch signed in for this event F/A-18C [DEVIL 2 (ESCORT)]
[2023-02-18 23:28] Avantar changed slot F-16C [NINJA 1]
[2023-02-18 23:28] Avantar signed in for this event F-16C [NINJA 1]
[2023-02-18 23:23] ags signed in for this event F/A-18C [SNAKE 2 (STRIKE)]
[2023-02-18 23:23] SirTea signed in for this event Mirage F1-EE [FORD 1]
[2023-02-18 23:12] Foka signed in for this event F/A-18C [DEVIL 1 (ESCORT)]
[2023-02-18 23:10] Gildu signed in for this event F/A-18C [DEVIL 2 (ESCORT)]
[2023-02-18 23:10] GesPl signed in for this event ATC / AWACS [MAGIC (AWACS)]
[2023-02-18 23:09] Sancho signed in for this event F-14A Radar Intercept Officer [ENFIELD 1]
[2023-02-18 23:08] Bartek16194 signed in for this event F-16C [NINJA 1]
[2023-02-18 23:04] Orzel signed in for this event Mi-8MTV2 Pilot [UZI 1]
[2023-02-18 23:03] Tofgre signed in for this event F/A-18C [SNAKE 2 (STRIKE)]
[2023-02-18 23:02] Bonqu changed slot F/A-18C [DEVIL 2 (ESCORT)]
[2023-02-18 23:02] lucas signed in for this event F-14A Pilot [ENFIELD 1]
[2023-02-18 23:02] MaciejPL signed in for this event F/A-18C [DEVIL 1 (ESCORT)]
[2023-02-18 23:01] Kisi changed slot F/A-18C [DEVIL 2 (ESCORT)]
[2023-02-18 23:01] Cichy signed in for this event Mirage F1-EE [FORD 1]
[2023-02-18 23:01] raiven signed in for this event F/A-18C [SNAKE 1 (ANTI-SHIP)]
[2023-02-18 23:01] Stivi signed in for this event F/A-18C [DEVIL 1 (ESCORT)]
[2023-02-18 23:01] Wroblowaty signed in for this event F/A-18C [SNAKE 1 (ANTI-SHIP)]
[2023-02-18 23:01] Bonqu signed in for this event F/A-18C [DEVIL 1 (ESCORT)]
[2023-02-18 23:01] Wikary signed in for this event F/A-18C [DEVIL 1 (ESCORT)]
[2023-02-18 23:01] Lukas signed in for this event F/A-18C [SNAKE 1 (ANTI-SHIP)]
[2023-02-18 23:01] Kisi signed in for this event F/A-18C [DEVIL 2 (ESCORT)]
[2023-02-18 23:00] Qba signed in for this event F/A-18C [SNAKE 1 (ANTI-SHIP)]
[2023-02-18 23:00] Maverick signed in for this event F/A-18C [SNAKE 2 (STRIKE)]
[2023-02-18 22:55] Barus signed in for this event F-14A Pilot [ENFIELD 1]

Event log

Content
[2023-03-23 23:08] Barus Rozegrane
[2023-03-23 23:01] Barus Rozegrane
[2023-03-23 22:49] Barus Rozegrane
[2023-03-23 22:12] ags Rozegrane
[2023-03-06 18:33] Barus Zaakceptowane
[2023-03-04 19:24] Barus Zaakceptowane
[2023-03-01 19:53] Barus Zaakceptowane
[2023-03-01 19:52] Barus Zaakceptowane
[2023-02-26 17:47] Barus Zaakceptowane
[2023-02-18 22:55] Barus Zaakceptowane
[2023-02-18 22:21] Barus Utworzono